Επικοινωνία

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Βάλτος Αρχαίας Κορίνθου, 200 11 Λέχαιο, Τηλ.: 27410 87870, Fax: 27410 80460

ΑΘΗΝΑ: Θεσσαλονίκης 119, Μοσχάτο 18345, Τηλ.: 210 9422 769, Fax: 210 9422 769

E-mail:  g_giannouli@safari.ondsl.gr

Φόρμα Επικοινωνίας